Uvjeti poslovanja

1. Usluge

Događaj obuhvaća ukupno dvadeset i četiri (24) radionice izlagača i jedno promenadno kušanje Vinart Petit Tasting na kojima će biti predstavljene vinske sorte s edukativnim dijelom, a iste će se održati 23., 24., 25. i 28. veljače 2023. te 01. ožujka u hotelu Dubrovnik, Zagreb, Gajeva ulica 1, u terminu od 14:00 do 19:30 sati, Vinart Grand Tasting koji će se održati 03. i 04. ožujka 2023. u Laubi, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 23a, u terminu od 12,00 do 19,00 sati.

Cijene ulaznica za pojedine radionice bit će decidirano navedene pod rubrikom „Radionice i ulaznice“, a visina cijene ulaznica varira u odnosu na pojedine izlagače.

Ulaznica za Vinart Grand Tasting iznosi 30€.

Iskazane cijene ulaznica uključuju porez na dodanu vrijednost, kao i ostale troškove.

2. Uvjeti prodaje

Ulaznice kupljene putem webshopa mogu se platiti kreditnom/debitnom karticom ili opcijom plaćanja unaprijed.

Cijene ulaznica iskazane su pod rubrikom „Ulaznice“ te svaka ulaznica postaje važeća nakon cjelokupne uplate iskazanog iznosa, u odnosu na pojedini dan programa.

Kupljena ulaznica glasi na ime te nije moguća zamjena kupljene ulaznice, niti prenošenje na drugu osobu. Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznica. Naknadne promjene nisu moguće. Svaka osoba koja želi pristupiti događaju, mora imati ulaznicu. Kupac je dužan nakon uplate cjelokupnog iznosa za ulaznicu istu ispisati (print at home) te takva ulaznica služi za ulaz na događaj.

Sukladno čl. 79. st. 1. t. 12. Zakona o zaštiti potrošača, kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odnosno u određenom razdoblju.

U slučajevima kupnje ulaznica putem web stranice www.grandtasting-vinart.com, ponovno izdavanje ulaznica može biti naplaćeno.

VINART d.o.o. iz sigurnosnih, organizacijskih i tehničkih razloga ima mogućnost obustaviti web prodaju u bilo kojem trenutku.

Svaki kupac, nositelj ili korisnik ulaznice odgovoran je za propisno korištenje ulaznice. On će nadoknaditi štetu i izuzeti VINART d.o.o. od bilo kakvih potraživanja za štetu i odgovornost, pretrpljenih ili nastalih u svezi s kršenjem ovih uvjeta poslovanja ili bilo kojih drugih primjenjivih zakona ili propisa.

Reprodukcija, prodaja ili trgovanje ulaznicama je strogo zabranjeno.

Bilo koji pokušaj upotrebe ulaznice koji nije u skladu s ovim uvjetima i pravilima će rezultirati prestankom važenja te ulaznice.

Kupac je dužan čuvati kupljene ulaznice, njihove serijske brojeve i barkodove te ih ne smije davati trećim osobama. VINART d.o.o. nije odgovoran za ukradene, izgubljene, uništene ili kopirane ulaznice.

3. Poslovanje sa poklon bonovima

1. Općim uvjetima poslovanja s poklon bonovima tvrtke VINART d.o.o. Zagreb, Delnička 8b (u daljnjem tekstu: Izdavač), utvrđuje prava i obveze Izdavača, kupaca i imatelja poklon bona u svezi korištenja poklon bonova Izdavača.
Ovi Opći uvjeti obvezuju Izdavača i svakog kupca odnosno imatelja poklon bona.

2. Poklon bon izrađen je od tvrdog papira, sadrži logo Izdavača i vrijednost.
Poklon bonovi prodaju se u vrijednosti od 225 kuna i 450 kuna.
Poklon bonovi mogu se kupiti na web shopu (internetskoj trgovini) Izdavača.

3. Poklon bon je sredstvo plaćanja istovjetno gotovini te se može koristiti za kupnju ulaznice za radionice, ulaznice za Vinart Petit Tasting i ulaznicu za Vinart Grand Tasting.
Poklon bon nije zamijenjiv za novac.
Poklon bon glasi na ime.
Plaćanje poklon bonom moguće je samo uz fizičko predočenje bona osobe na koju glasi poklon bon.

4. Poklon bon vrijedi za vrijeme trajanja događaja. Bon se aktivira prilikom kupnje istog.
Poklon bon moguće je iskoristiti višekratno, a u slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti poklon bona, imatelj poklon bona dužan je platiti razliku.
U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti poklon bona, Izdavač neće imatelju bona vratiti ostatak iznosa.
U slučaju proteka roka važenja poklon bona ili u slučaju da je poklon bon oštećen i sumnjivog podrijetla, ukoliko se procijeni da je falsifikat, Izdavač neće biti u mogućnosti primiti poklon bon kao sredstvo plaćanja i neće biti dužan imatelju bona nadoknaditi time nastalu štetu.

5. Opći uvjeti poslovanja s poklon bonovima objavljeni su na internetskoj stranici Vinart Grand Tasting na adresi www.grandtasting-    vinart.com.
Izdavač pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljenje prodaje poklon bonova u svakom trenutku, uz obvezu da            imateljima omogući da iste iskoriste do isteka roka vrijednosti.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Zagrebu, 07.12.2022.

4. Povrat novca

Kupac ulaznice nema pravo na povrat novca za kupljenu ulaznicu (što se odnosi na sve ulaznice za radionice koje se održavaju 23., 24., 28. veljače 2023. i 01. ožujka 2023., festival Petit Tasting dana 25. veljače 2023., kao i festival Vinart Grand Tasting koji se održava 03. i 04. ožujka 2023.), osim u slučaju otkaza festivala uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih bolesti COVID-19.

Povrat iznosa cijene kupljene ulaznice za gore navedene događaje će se, ovisno o načinu kupnje/plaćanja, umanjen za popratne troškove (troškove dostave, transakcije, usluge itd.) vratiti kupcu na kreditnu karticu ili bankovni račun samo u slučaju da kupac ulaznice zatraži povrat novca za kupljenu ulaznicu u točno određenom roku koji će biti definiran/objavljen od strane VINART d.o.o. na web stranici www.grandtasting-vinart.com; u protivnom, kupac neće moći ostvariti povrat iznosa cijene kupljene ulaznice, već će ulaznica kupcu vrijediti za iste događaje koji će se održati u nadolazećem razdoblju kada će to okolnosti dopustiti.

5. Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. ZZP-a obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi.

Prigovor potrošači mogu poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: VINART d.o.o., Zagreb, Pavlenski put 7A ili e-mail adresu: info@vinart.hr.

6. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj internet stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu.

Naša internet stranica nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

7. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i korištenju istih

VINART d.o.o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici VINART d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Zaštitu podataka provodimo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te nacionalnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o elektroničkim medijima.

Pristupanjem našoj internetskoj stranici www.grandtasting-vinart.com dajete svoju suglasnost na postupanje s vašim podacima na način opisan u ovoj Izjavi, stoga Vas upućujemo da pročitate tekst u nastavku.

8. Plaćanje

Sva plaćanja bit će izvršena u eurima. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz Eura u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Plaćanje je moguće izvršiti putem Visa, Mastercard, Maestro, Diners i Discover kartica.