Opći uvjeti korištenja

1. Općenito

Vlasnik web stranice www.grandtasting-vinart.com je VINART d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Pavlenski put 7A, Republika Hrvatska, OIB: 34172078814, MBS: 070063879, porezni broj: HR34172078814, kontakt: +385 (0)99 702 59 49, e-mail: info@vinart.hr (u daljnjem tekstu: “Izdavač”). Prije početka korištenja web stranice www.grandtasting-vinart.com potrebno je pročitati Opće uvjete korištenja stranice (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti”). Www.grandtasting-vinart.com je web stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača. Korisnik web stranice www.grandtasting-vinart.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa, ili je pristupila web stranici www.grandtasting-vinart.com (u daljnjem tekstu: “Korisnik”).

Web stranica podrazumijeva sve web stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.grandtasting-vinart.com.

Korištenjem ove web stranice, Korisnik iskazuje da se slaže s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaje na korištenje web stranice www.grandtasting-vinart.com u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih web stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

2. Promjena Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web stranica.

Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata.

Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti web stranice www.grandtasting-vinart.com, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na web stranicama www.grandtasting-vinart.com.

Svako korištenje predmetne web stranice, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

3. Korištenje web stranice

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti web stranicu www.grandtasting-vinart.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnici ne smiju putem ovih web stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

4. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na web stranicama www.grandtasting-vinart.com vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju web stranice www.grandtasting-vinart.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih web stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim web stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih web stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa web stranice www.grandtasting-vinart.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa web stranice www.grandtasting-vinart.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da na web stranicama www.grandtasting-vinart.com neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na web stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Izdavač nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio web stranica www.grandtasting-vinart.com, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala.

Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

5. Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje web stranica www.grandtasting-vinart.com, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja web stranica www.grandtasting-vinart.com.

6. >Nadzor

Izdavač može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na web stranicama www.grandtasting-vinart.com, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih Uvjeta, tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, Izdavač zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune Korisnika.

7. Privatnost

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera te nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Izdavač može nadzirati sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da Izdavač obvezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na web stranicama www.grandtasting-vinart.com, Izdavač nije odgovoran za radnje koje Korisnik poduzima u bilo kojem dijelu web stranica www.grandtasting-vinart.com, kao niti za sadržaj koji bi Korisnik mogao postaviti na istima.

8. Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na web stranicama www.grandtasting-vinart.com, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

9. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da web stranice www.grandtasting-vinart.com koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba web stranica www.grandtasting-vinart.com neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom web stranica www.grandtasting-vinart.com, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih web stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja web stranica www.grandtasting-vinart.com, djelomično ili u cijelosti.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranice www.grandtasting-vinart.com. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

10. Naknada štete

Korisnik korištenjem web stranica www.grandtasting-vinart.com izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem web stranica www.grandtasting-vinart.com od strane Korisnika.

11. Opći uvvjeti poslovanja s poklon bonovima

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja s poklon bonovima tvrtke VINART d.o.o. Zagreb, Delnička 8b (u daljnjem tekstu: Izdavač), utvrđuje prava i obveze Izdavača, kupaca i imatelja poklon bona u svezi korištenja poklon bonova Izdavača.
Ovi Opći uvjeti obvezuju Izdavača i svakog kupca odnosno imatelja poklon bona.

Članak 2.

Poklon bon izrađen je od tvrdog papira, sadrži logo Izdavača i vrijednost.
Poklon bonovi prodaju se u vrijednosti od 225 kuna i 450 kuna.
Poklon bonovi mogu se kupiti na web shopu (internetskoj trgovini) Izdavača.

Članak 3.

Poklon bon je sredstvo plaćanja istovjetno gotovini te se može koristiti za kupnju ulaznice za radionice, ulaznice za Vinart Petit Tasting i ulaznicu za Vinart Grand Tasting.
Poklon bon nije zamijenjiv za novac.
Poklon bon glasi na ime.
Plaćanje poklon bonom moguće je samo uz fizičko predočenje bona osobe na koju glasi poklon bon.

Članak 4.

Poklon bon vrijedi za vrijeme trajanja događaja. Bon se aktivira prilikom kupnje istog.
Poklon bon moguće je iskoristiti višekratno, a u slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti poklon bona, imatelj poklon bona dužan je platiti razliku.
U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti poklon bona, Izdavač neće imatelju bona vratiti ostatak iznosa.
U slučaju proteka roka važenja poklon bona ili u slučaju da je poklon bon oštećen i sumnjivog podrijetla, ukoliko se procijeni da je falsifikat, Izdavač neće biti u mogućnosti primiti poklon bon kao sredstvo plaćanja i neće biti dužan imatelju bona nadoknaditi time nastalu štetu.

Članak 5.

Opći uvjeti poslovanja s poklon bonovima objavljeni su na internetskoj stranici Vinart Grand Tasting na adresi www.grandtasting-vinart.com.
Izdavač pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljenje prodaje poklon bonova u svakom trenutku, uz obvezu da imateljima omogući da iste iskoriste do isteka roka vrijednosti.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.