eng Prijava na radionice (0)

Prijavnica za akreditacije

Hvala što ste se prijavili za akreditaciju. Ako prijava za akreditaciju iz bilo kojeg razloga nije valjana, javit će vam se odgovorna osoba!

Novinarska akreditacija osigurava besplatan ulaz i vrijedi samo za nedjelju 26. veljače 2017.

Akreditacije za profesionalne posjetitelje osiguravaju besplatan ulaz. Jedna akreditacija vrijedi za jednu osobu, a ugostiteljski objekt ima pravo na najviše dvije akreditacije (vlasnik, sommelier).